Tordas Értékmegőrző, Kulturális EgyesületTordas évtizedek óta hazánkban, és külföldön terjedő jó hírére minden itt élőnek vigyáznia kell!

Tisztelettel ápolni a múlt hagyományait, és ha lehet még nagyobb alázattal gyarapítani a település azon értékeit, melyekből újabb hírnevet kovácsolhatunk a településnek, és lakóinak.

Egyesületünk szeretne segítséget nyújtani, azoknak a földieinknek akik, akarnak és tudnak tenni lakóhelyükért, de nem kívánnak beállni a nagypolitika által vezérelt sorba. Egyesületünknek nem célja az eddig - nem általunk - kiásott árok elmélyítése, hanem a valóban hasznos munkával elöljáró emberek összegyűjtése, tevékenységük koordinálása. Falunk ügyének szeretnénk megnyerni minden itt lakót, és lélekben Tordashoz kötődőt. Időseket, hogy megosszák velünk múltunk titkait és fiatalokat, hogy lendületet és jövőt adjanak.

Jelenleg meglévő, és a jövőben hozzánk csatlakozó tagságunk segítségét kérjük, az eddig létrehozott értékeink, hagyományaink, rendezvényeink továbbélésének biztosításában, helytörténeti emlékeink összegyűjtésében, és méltó helyen történő bemutatásában.

Támogatásukat kérjük a kül- és belhoni testvértelepüléseinkkel kiépített, gyümölcsöző kapcsolataink további ápolásában. A közösség mindennapi életében jelenlévő problémák kezelésében hathatós segítséget szeretnénk nyújtani, olyan összetartó társulásként, akikhez bátran fordulhat mindenki.

Munkánkban együttműködésre törekszünk a környékbéli civil szervezetekkel, és minden területen avatott szakértők bevonásával igyekszünk eleget tenni a saját és településünk elvárásainak. Tevékenységünkről internetes oldalunkon és terveinkben szereplő, hagyományos, papír alapú hírlevelünkből tájékozódhatnak. Leendő tagunkként szeretnénk üdvözölni minden tettrekész, Tordasért és a tordasiakért munkálkodni képes személyt, akinek tetszését elnyerte kis falunk varázslatos hangulata, eddig is munkálkodott ezen miliő megteremtésén, vagy részese kíván lenni megőrzésének, továbbfejlesztésének!